Ευεργέτημα

Συντάξεις για όσους δεν είχαν ενταχθεί σε ανταρτικές ομάδες ή οργανώσεις ή στο «Δημοκρατικό Στρατό» και κατέστησαν διαρκώς ανίκανοι

Σχετικά Νομοθετήματα