Ευεργέτημα

Ευεργετήματα που απολαμβάνουν οι αντίστοιχες κατηγορίες υπαλλήλων Δημοσίου σύμφωνα με την Συντακτική Πράξη 113/1946

Σχετικά Νομοθετήματα