Ευεργέτημα

Διοικητική και συνταξιοδοτική αποκατάσταση αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων και κατώτερων οργάνων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος

Σχετικά Νομοθετήματα