Ευεργέτημα

Άρση συνεπειών από καταδίκες αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και όσων έλαβαν μέρος στον εμφύλιο πόλεμο και διαγραφή των ποινών τους από τα δελτία ποινικού μητρώου

Σχετικά Νομοθετήματα