Οργάνωση

Σατανάς

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Αντώνιος Δομαλάκης, Ιωάννης Ανδρεαδάκης

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-6-1941 μέχρι 30-1-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

10/1972

ΒΔ / ΠΔ

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 58 ΕΑΟ Ψηλορείτη Ρεθύμνου, 59 ΕΑΟ Ηρακλείου Αντ. Γρηγοράκη (Σατανά).
Φάκελος 83 ΕΑΟ Σελίνου Πατεράκη, 84 ΕΑΟ, ΕΟΕ, ΕΟΠΔ Κρητική Εθνική Επαναστατική Επιτροπή Α. Ραφτοπούλου, ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, 85 ΕΑΟ Ηρακλείου Αντ. Γρηγοράκη Σατανά.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ηράκλειο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη