Οργάνωση

Σάμου

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Παράσχος Παρασχάκης αντισυνταγματάρχης Π. Δ. (Ιούνιος 1941 μέχρι 22-4-1943), Γεώργιος Ασλάνης αντισυνταγματάρχης πεζ. ε.α. (23-4-1943 μέχρι 31-11-1943) Αυτοτελείς Αρχηγοί: Σοφούλης, Παρασχάκης, Ασλάνης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Ιούνιος 1941 μέχρι 31-11-1943 (σύμφωνα με το ΒΔ 4-2-1953)

1-6-1941 μέχρι 30-11-1943 (σύμφωνα με το ΒΔ 213/12-3-1971)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

54/2-1-1953 36/1970

ΒΔ / ΠΔ

4-2-1953 (ΦΕΚ 44/Α΄/03-03-1953)

213/12-3-1971 (ΦΕΚ 62/Α΄/ 29-03-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Σάμος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Νησιά Αιγαίου