Οργάνωση

Νομού Ευβοίας

Τύπος

ΟΠΔ/ΕΟΠ/ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Παντελεήμων Φωστίνης μητροπολίτης Χίου (τέως Καρυστίας)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Aρχές του 1942 μέχρι 31-7-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

2/28-2-195015/1972

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 19ης Απριλίου 1950

ΒΔ 657/1972

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φ. 13 ΕΟΠΔ Εύβοιας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κάρυστος Εύβοιας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα