Οργάνωση

ΜΑΥ-ΜΕΑ Κλεισούρας Καστοριάς

Τύπος

Αρχηγός

Πέτρος Στασινόπουλος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1945-1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

4/28-2-1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΜΑΥ-ΜΕΑ Κλεισούρας Καστοριάς.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κλεισούρα Καστοριάς

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία