Οργάνωση

Εθνικιστές ΝΑ Θεσσαλίας

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Γρηγόριος Σούρλας γεωργοκτηνοτρόφος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Εμφύλιος

1-3-1942 μέχρι 31-8-1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 42/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φ. 35 ΕΑΟ ΝΑ Θεσσαλίας Γρ. Σούρλας.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φ. 35A ΕΑΟ ΝΑ Θεσσαλίας Γρ. Σούρλας, ΕΣ Αχαΐας-Ηλείας-Αρκαδίας.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φ. 44 ΕΑΟ Εθνικιστών Νοτιοανατολικής Θεσσαλίας Σούρλα.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φ. 44Α Φάκελος Σούρλα.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Περίβλεπτο, ΝΑ Θεσσαλία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία