Οργάνωση

ΕΣΑΠ (Ελληνικός Στρατός Απελευθερωτικής Προσπάθειας)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Γεώργιος Κωστόπουλος αντισυνταγματάρχης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Νοέμβριος 1941 μέχρι 3-3-1943 (σύμφωνα με το ΒΔ 4-2-1953)

1-8-1942 μέχρι 3-3-1943 (σύμφωνα με το ΒΔ 213/12-3-1971)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

56/9-1-1953 37/1970

ΒΔ / ΠΔ

4-2-1953 (ΦΕΚ 44/Α' / 03-03-1953)

213/12-3-1971 (ΦΕΚ 62/Α΄/ 29-03-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 31, Κόδρος, ΕΑΟ ΕΣΑΠ, ΕΑΟ-ΕΟΕ ΣΑΣ, ΕΑΟ ΕΔΕΣ Θεσσαλίας (Βλάχος), Φάκελος 45, ΕΣΑΠ Κωστόπουλος, 46, ΕΟΕ ΣΑΣ, ΕΑΟ ΕΔΕΣ Δυτ. Θεσσαλίας, Καρδίτσης, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Λαρίσης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Θεσσαλία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία