Οργάνωση

Ανεξάρτητο Τάγμα Κυδωνίας / Κυδωνίας

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Ιωάννης Βελεγρής ταγατάρχης

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Γεώργιος Γαλάνης, Ελευθέριος Βολάνης κτηματίας, Κωνσταντίνος Φεραρόλης ανθ/στης Χωροφυλακής , Γεώργιος Παπίλαρης εφ. υπολοχαγός πυρ.

Περίοδος δράσης

Κατοχή

10-8-1944 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 30-9-1952)

1-5-1943 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 102/7-2-1972)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/18-8-1952 45/1971

ΒΔ / ΠΔ

30-9-1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/ 5-11-1952)

102/7-2-1972 (ΦΕΚ 28/Α΄/ 19-12-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος ΕΑΟ ΕΟΕ Κισσάμου Ντιγριντής, 80 ΕΑΟ ΕΟΕ Κυδωνίας Βελεγρή.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κυδωνία Χανίων

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη