Οργάνωση

2ος Σιδηρούς Λόχος Ν.Α. Ρεθύμνης Βρυσσινών

Τύπος

Αρχηγός

Αντώνιος Βιστάκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μάϊος 1943 μέχρι Οκτώβριος 1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

14/5-9-1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον φακέλων δικαιολογητικών αναγνωρισθεισών και απορριφθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος 2ος Σιδηρούς Λόχος Ν.Α. Ρεθύμνης Βρυσσινών.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ρέθυμνο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη