Οργάνωση

ΕΔΕΣ Ζακύνθου

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Σπυρίδωνας Ιθακήσιος, Νικόλαος Μπισκίνης, Διοννύσιος Πλέσσας

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-8-1944 μέχρι 12-2-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

16/1972

ΒΔ / ΠΔ

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 102 ΕΟΕ ΕΔΕΣ Ζακύνθου, 103 ΕΑΟ ΕΔΕΣ Κεφαλληνίας, 104 ΕΟΠΔ Ναπόλεως, ΕΟΠΔ Λασιθίου, 105 ΕΑΟ, ΕΟΠΔ, ΕΟΕ Νάξου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ζάκυνθος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Επτάνησα